İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi Hayata Geçirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş yerlerinin ulusal mevzuat yanında uluslararası çalışma standartlarına uyumunun artırılması amacıyla “İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi” projesini hayata geçirdi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA III kapsamında finanse edilen, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana’da 36 ay boyunca yürütülecek proje ile öncelikli olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile sosyal paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, rehberlik hizmetlerini güçlendirmek suretiyle insana yakışır iş konusunda farkındalığın artırılarak iş yeri uyumunun iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu hedefler doğrultusunda, iş teftişi ve rehberliğin etkinliğini daha ileri seviyeye taşımak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teknik kapasitesinin arttırılması yanında stratejik uyum ve dijital adaptasyon konularında çalışmalar yürütülecek ve iş yerlerinin ulusal mevzuat yanında uluslararası çalışma standartlarına uyumunu artırmak üzere rehberlik faaliyetlerine odaklanılacak.

Proje süresince, belirlenecek sektörlerde insana yakışır iş konusunda kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve kamuoyunun farkındalığının arttırılması amaçlanıyor.

İlgili kurumlar ve sosyal ortakların teknik kapasiteleri artırılacak

Projeyle öncelikle iş teftiş ve rehberliğin rolü ve geleceğine ilişkin bir rapor hazırlanacak, ulusal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması ve iş yeri uyumunu artırmak için bir yol haritası geliştirilecek.

Belirlenecek sektörlerin değer zincirinde işveren ve işçileri hedef alan rehberlik eylem modeli ve planı kapsamında iş yeri ziyaretleri yapılacak ve uluslararası çalışma standartları ve teftiş uygulamalarına ilişkin eğitimlerle ana faydalanıcı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların teknik kapasiteleri artırılacak.

Ayrıca, rehberlik ve teftiş hizmetlerinin stratejik uyum ve dijital adaptasyonuna yönelik olarak, iş teftiş prosedürlerine uyum sağlayan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Veri Merkezi güçlendirilirken, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin takip edilmesi ve ilgili istatistiklerin elde edilmesi için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının web tabanlı altyapısı da iyileştirilecek.

Sektörler arası diyalog mekanizmaları işletilecek

Projenin ikinci odağı, daha çok iş yeri uyumunu iyileştirmek ve ilgili tüm tarafların insana yakışır iş konusunda farkındalığını artırmak üzere, rehberlik hizmetleri olacak. Seçilecek olan sektörlerde uyum, insana yakışır iş merkezli piyasa sistemleri yaklaşımı ile sosyal ortaklarla istişare içinde, rehberlik yoluyla iyileştirilecek. ILO’nun insana yakışır iş alanındaki mevcut kapasitesi kullanılarak kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve genel olarak kamuoyunun bu alandaki farkındalığı artırılacak.

Bununla birlikte, seçilecek sektörlerin değer zincirinde rehberlik eylem modeli ve planı uygulanırken, kapsamlı paydaş formunu içeren sektörler arası diyalog mekanizmaları işletilecek.

Projenin faydalanıcı gruplarını, Bakanlığın ilgili personeli, konfederasyonlar, ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, KOBİ’ler, STK’lar, çalışanlar, işverenler, ulusal ve sektörel düzeyde sendikalar ve işveren örgütleri oluşturuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x